Skip to main content

Liveapan

LiveApan för årets arrangemang

Liveapan Årets arrangemang 2018 Latitud57

Latitud 57 tilldelades priset ”Årets Arrangemang” vid Sweden Live Music Conference i Luleå 2019.

LiveApan är ett pris som instiftats av de ledande turnébolagen och delas ut i samband med Sweden Live Music Conference varje år.

Pristagare är svenska arrangörsbolag som under föregående år, eller under en längre tid bidragit med betydande insatser för svensk livemusik.

Priset syftar framför allt till att belöna gediget arbete, entreprenörskap, innovationsförmåga, målmedvetenhet och kraft att inspirera andra inom vårt område. Detta helt oavsett om prisad aktör verkar som ett privat bolag eller i ett offentligt sammanhang. Mottagarnas gemensamma nämnare består i insatser som för livescenen framåt.

Det är också uttalat att mottagare av LiveApan har en värdegrund som baseras på humanism, tolerans och mångfald, samt tydligt arbetar aktivt för att befrämja alla människors lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt sexuell läggning.

LiveApan delas ut i fem kategorier: Årets arrangemang, Årets venue, Årets nyskapare, Hederspriset (ett personligt pris för ’Lifetime achievement’) samt Årets arrangör.

Tidigare vinnare för årets arrangemang är bland annat, Sweden Rock Festival, Sölvesborg, Håkan Hellström på Ullevi.

Vinnare från 2019

Årets Arrangemang
Latitud 57

Årets Venue
Huskvarna Folkets Park


Årets Nyskapare
Statement Festival

Hederspriset
Karin Mårtensson

Årets Arrangör
Olssons Brygga

Svensk Lives pris för Årets Insats
Mia Skäringer